Thema 2: Werkgelegenheid en opleiding


Inleiding

Het tweede thema dat besproken wordt door de PBR is Werkgelegenheid en opleiding. De centrale vraag is hier: “Hoe kunnen we de tewerks tellings- en opleidingsmaatregelen vers terken, om de bestaansonzekerheid en het isolement bij een deel van de bevolking van Sint-Gillis aan te pakken, en dan vooral bij jongeren en in tijden van crisis?”

Het thema van Werkgelegenheid en opleiding is een heel breed en complex thema. Daarom hebben alle leden van de PBR een document gekregen met uitleg en context rond het thema.

Het document is samengesteld door Kelly Vossen, public relations consultant, assistente en onderzoekster bij het onderzoekscentrum Engage van de Université Saint-Louis – Bruxelles (USLB). Zij heeft verschillende centrale actoren geïnterviewd op het domein van Werkgelegenheid en opleiding, zowel uit de administratie als uit associaties. Dit document dient als basis voor de gesprekken van de PBR. Verschillende sprekers zullen tijdens de vergaderingen aan het woord komen om de gesprekken verder te voeden.

U kan het document hier vinden.

Vergadering 1: Werkgelegenheid en opleiding goed begrijpen

De PBR-leden kwamen op zaterdag 13 november 2021 in het stadhuis van Sint-Gillis bijeen (dit keer in eigen persoon) voor de eerste vergadering over het thema “toegang tot werkgelegenheid en opleiding”.

Het doel van de vergadering was om het thema vanuit verschillende invalshoeken te ontdekken, het thema goed te begrijpen, ervaringen te delen en na te denken over eerste ideeën.

De dag begon met een hartelijk welkom en een inleiding over het thema “toegang tot werkgelegenheid en opleiding” door onze burgemeester Charles Picqué.

De ochtend stond in het teken van uitwisselingen met twee sleutelfiguren :

  • Myriem Amrani, OCMW- président, die uitleg gaf over de rol van het OCMW bij het zoeken naar een baan en de huidige cellen binnen het OCMW.
  • Pierre-Alain De Henau, opleider Mission Locale de Saint-Gilles, die de structurele problemen van de vereniging heeft toegelicht en een aantal prioriteiten heeft aanbevolen.

De ochtend werd afgesloten met een eerste uitwisseling tussen de deelnemers over hun begrip van de thematische brochure.

De middag werd gewijd aan het identificeren van de problemen van het onderwerp, en vervolgens aan het bedenken van de eerste “oplossings”-ideeën.

Als resultaat van deze uitwisselingen komen nu al verschillende categorieën ideeën naar voren:

  • Onderwijs,
  • Mutuele hulp,
  • Linguïstiek,
  • Doorzichtigheid,
  • Waardering/aanmoediging/voorlichting.

De volgende PBR-bijeenkomst is gepland voor 27 januari 2021 en heeft als doel om de idëen uit te diepen en te verbeteren/verfijnen, en misschien aan te vullen als er nieuwe idëen naar voor komen.

Vergadering 2: Brainstorming van idëen

De debatten over het thema “toegang tot werkgelegenheid en opleiding” worden ook in 2021 voortgezet! Op 27 november kwam de PBR bijeen voor de tweede vergadering rond het thema. Het doel van deze bijeenkomst was verder gaan met ideëren, door de tijdens de eerste bijeenkomst geformuleerde ideeën te wijzigen/verbeteren en aan te vullen.

De vergadering begon met de interventie van de gastprofessor van de ICHEC-Brussel School Gaetan Vanloqueren die zijn project “Territoire Zéro Chômeurs” toelichtte.

Vervolgens stelden de sprekers zich voor: Latif Rukara van het Agence Locale pour l’Emploi (ALE), Manuela Iezzi, verantwoordelijk voor de jeugddienst van de gemeente Sint-Gillis, Marie-Josée Martin-Garcia van de ASBL CAFA en tenslotte Florence Fraipont van Cenforgil (het centrum voor beroepsopleiding).

In de loop van de namiddag werden de PBR-leden verdeeld in 3 themagroepen: onderwijs/opleiding, valorisatie/voorlichting en tenslotte wederzijdse steun/linguïstiek/transparantie/overige. De leden konden kiezen welk thema zij zouden willen behandelen om de ideeën te verbeteren en/of aan te vullen.

Aan het eind van de dag kwamen alle burgers samen om hun werk te delen. De dag leverde 20 ideeën op.

Vergadering 3: Verfijnen van aanbevelingen

De vergadering van 4 december 2021 was de laatste over het thema “toegang tot werkgelegenheid en opleiding”. Het doel was de 20 aanbevelingen die tijdens de tweede vergadering waren opgesteld, te verfijnen.

‘s Ochtends werden de 20 ideeën die op 27 november waren geformuleerd één voor één gepresenteerd tijdens de plenaire zitting, zodat de PBR-leden vragen konden stellen om ze te begrijpen.

Daarna zijn de leden weer terug gekeerd naar in de themagroepen waarin zij op 27 november zaten (3 groepen: onderwijs/opleiding, valorisatie/voorlichting en tenslotte wederzijdse steun/linguïstiek/transparantie/overig). De aanbevelingen werden gewijzigd/uitgebreid en verbeterd in het licht van de opmerkingen van de andere leden in de plenaire vergadering en ook werden gelijkaardige aanbevelingen gegroepeerd.

In de namiddag werden de definitieve aanbevelingen in plenaire zitting gepresenteerd. Uit deze vergaderingen zijn 10 definitieve aanbevelingen voortgekomen.

Via een stemsysteem konden de leden van het PBR hun mening geven. Voor elk idee konden ze een sticker plakken bij de volgende categorieën: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens.

Het is duidelijk dat de meeste leden van de permanente burgerraad het helemaal eens of eens waren met de meeste aanbevelingen, behalve met aanbeveling C2: participatief budget voor de permanente burgerraad, waar 5 mensen het niet eens waren.

Het resultaat: 10 aanbevelingen van de burgers

De leden van het PBR hebben hun aanbevelingen onder het thema “Toegang tot werkgelegenheid en opleiding” op 24 februari aan de gemeenteraad voorgesteld.

Na de presentaties werd een debat georganiseerd waarbij de gemeenteraadsleden konden reageren en vragen konden stellen over de aanbevelingen.

Om het eindrapport te lezen, klik hier.