Installatievergadering


De PBR is geïnstalleerd!

De Permanente Burgerraad van Sint-Gillis is op 21 november 2020 voor het eerst samengekomen voor de installatievergadering. Vanwege de huidige gezondheidscrisis vond deze bijeenkomst op afstand plaats, op het platform zoom.

De doelstellingen van deze eerste bijeenkomst waren vooral kennis maken en beginnen aan het opbouwen van een band en groepssfeer tussen de leden. Ze konden voor het eerst praten met elkaar, maar ook zich goed informeren over het project en het proces en samen werken aan het Charter van de PBR.

‘s Ochtends nam allereerst meneer de burgemeester, Charles Picqué, het woord en schetste het kader en het democratische proces waarin de PBR is opgericht. De leden kregen vervolgens in kleinere groepen van 7 personen de kans om vragen die nog niet beantwoord waren te idenificeren, gevolgd door een plenair moment waarbij al deze vragen werden beantwoord.

Na de middagpauze oriënteerden de gesprekken zich naar de motivatie van de leden om deel te nemen aan dit participatieproject en welke kennis en troeven elk van hen ter beschikking kan en wil zetten van de groep. Tenslotte ging het ook over wat de leden nodig hadden om in vertrouwen te kunnen deelnemen aan de gesprekken van de PBR. Dat laatste resulteerde in een Charter van de PBR, dat bestaat uit enkele principes die de basis zullen vormen voor de gesprekken en debatten van de PBR. Meer informatie over het charter vindt u hier.

De volgende vergadering van de PBR gaat door op 12 december en zal gaan over het eerste thema van de PBR: “asociaal gedrag”. Meer informatie over dit thema en de vergaderingen daarrond vindt u terug in de menu onder het tabblad “Thema 1: asociaal gedrag”.

Het charter van de PBR

Tijdens de installatievergadering van de PBR hebben de leden van de Permanente Burgerraad elkaar voor de allereerste keer ontmoet.

Aangezien ze zich engageren om samen te werken tot het einde van 2021 en ze elkaar verschillende keren zullen ontmoeten, is het belangrijk om goed van start te gaan. Daarom hebben de leden samen een charter samen gesteld om de ontmoetingen van de PBR in goede banen te leide n.

Het eerste werk van de PBR was niet gemakkelijk, maar tegelijk heel belangrijk om de PBR in de goede richting te lanceren.

U vindt het charter hier.