Reglement

De Permanente Burgerraad is een consultatief orgaan dat de gemeente Sint-Gillis heeft opgericht om burgerparticipatie en interactie tussen inwoners en verkozenen te bevorderen.

De PBR heeft haar eigen reglement, dat ook is aangenomen door de gemeenteraad. U vindt het hieronder terug.