Samenstelling

De Permanente Burgerraad bestaat uit 35 leden. Deze leden werden geselecteerd door een gestratificeerde loting, dat toelaat om een PBR te creeëren die de diversiteit van Sint-Gillis weerspiegelt, op vlak van leeftijd, onderwijs, beroep, gender en taal.

Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de PBR.

In het geval dat er een lid wegvalt, zal hij of zij vervangen worden door een kandidaat met een vergelijkbaar profiel.

Categorieën   Percentage
Gender
Man 46 %
Vrouw 54 %
Leeftijd
16-25 jaar 14 %
26-35 jaar 26 %
36-50 jaar 31 %
51-64 jaar 17 %
65 jaar en ouder 11 %
Opleiding
Lager 11 %
Secundair 43 %
Hoger niet-universitair 20 %
Universitair 26 %
Taal
Frans 83 %
Nederlands 17 %
Beroep
Student 9 %
Werkzoekende 11 %
Huisman of -vrouw 11 %
Werknemer 40 %
Zelfstandige 17 %
Gepensioneerd 11 %