Permanente Burgerraad van Sint-Gillis

Wat is de Permanente Burgerraad nu precies?

De gemeente Sint-Gillis wil haar inwoners betrekken bij het uitstippelen van het overheidsbeleid. Daarom wil ze over een permanente burgerraad (PBR) beschikken die bestaat uit 35 Sint-Gillenaren, om de burgerparticipatie en de interactie tussen de dames en heren bewoners en verkozenen te bevorderen.

De permanente burgerraad zal de actieve betrokkenheid bij het nemen van een aantal gemeentelijke beslissingen, die een concrete impact hebben op het dagelijkse leven van de Sint-Gillenaren, bevorderen. De PBR krijgt een adviserende rol en mag voorstellen formuleren en argumenten aanvoeren.

Wat zal er besproken worden?

De thema’s die binnen de permanente burgerraad aan bod zullen komen houden onvermijdelijk verband met de gemeentelijke actualiteit, de gemeentelijke uitdagingen, het gemeentelijke beleid of bepaalde beslissingen en/of projecten die een concrete impact hebben op het dagelijkse leven van de Sint-Gillenaren of die het ingrijpend veranderen.

Tijdens hun mandaat krijgen de leden van de permanente burgerraad de kans om te discussiëren over vier thema’s: twee op initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen en twee na een gezamenlijke beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen en de permanente burgerraad.

Wat houdt dit precies in?

De leden van de Permanente Burgerraad engageren zich voor een mandaat van twee jaar. Tijdens hun mandaat zullen ze 10 keer vergaderen.

Na een eerste vergadering die draait rond de installatie van de PBR, zullen ze zich uitspreken over grote thema’s over de gemeente. Voor elk thema worden drie zaterdagen georganiseerd om het thema goed te begrijpen en erover te discussiëren en te debatteren. Het resultaat van deze drie vergaderingen wordt dan voorgesteld en besproken op de gemeenteraad.